ITS

INTERTRAFFIC SYSTEMS

                                                                       Actieve Markering

ITS

INTERTRAFFIC SYSTEMS

                                                            Signals Signs Services

Wij leveren een assortiment  afscheidingsproducten voor het scheiden van fietsverkeer.

De producten bieden een veildige scheiding tussen fietesers en overig verkeer, ze zijn echter niet gevaarlijk bij overrijden door fietsers.

SKUNK

RIJBAANSCHEIDING

Materiaal           rubber

Reflectie            wit of geel

Afmetingen       600x190x200 mm.

Gewicht             4,3 kg.

UFO

Materiaal           rubber

Reflectie            n.v.t.

Afmetingen       190x40 mm.

Gewicht            1,5 kg.

Kleuren            wit; geel; rood; zwart

RIJBAANGELEIDERS

Deze producten dienen ter geleiding van het verkeer in semi-tijdelijke situaties. Zeer geschikt voor het scheiden  van verkeersstromen zoals gemotoriseerd en fietsverkeer.

Technische gegevens schakelmarkeringAfmetingen     988x242x80 mm.

Baakhoogte    520x100 mm. 

Reflectie        Klasse II

Reflector        Glaselementen 7 per zijde geel

Technische gegevens geleidebakenAfmetingen     700x270x70 mm.

Baakhoogte     520x100 mm. 

Reflectie         Klasse II

Reflector         Glaselementen 7 per zijde geel

KUNSTSTOF BARRIER

De kunststof barrier is eenvoudig plaatsbaar, te vullen met water of zand.

Tot een geheel schakelbaar.

Technische gegevens barrier


Afmetingen     1.000x600x400 mm.

Kleuren            rood en wit

INTERTRAFFIC SYSTEMS

Mob. 0654660106

info@intertrafficsystems.nl

www.intertrafficsystems.nl

www.actievemarkering.nl