INTERTRAFFIC SYSTEMS


Actieve Markering

 

Onder Actieve Markering verstaan we een systeem waarmee door middel van met LED-techniek voorziene in het wegdek aangebrachte lichtgevende punten het wegverloop aangegeven wordt. Deze systemen zijn bij uitstek geschikt voor het verlichten van trajecten waar wegverlichting om ecologische redenen geen optie is. Bovendien biedt de techniek een oplossing in het terugdringen van de CO₂ uitstoot bij het gebruik van openbare verlichting.Voor het oplossen van zogenoemde ‘Black Spots’ waar als gevolg van geleidingsproblemen of omgevingsomstandigheden gedurende de avonduren een voor de weggebruiker verwarrend beeld kan ontstaan, is Actieve Markering de oplossing.

Meer informatie over de diverse typen Actieve Markering vindt u hier:


Contactgegevens

Tel. 023-5318060

mail:info@intertrafficsystems.nl

web. www.intertrafficsystems.nl

        www.actievemarkering.nl

Haarlem

Nederland

 

Door de aanmerkelijk betere zichtbaarheid van een actief systeem ten opzichte van een passieve markering (gebaseerd op reflectie) kan het wegverloop tot 9 keer eerder aan de weggebruiker gecommuniceerd worden.In tegenstelling tot collega aanbieders van deze techniek beperken wij ons tot kwalitatief hoogwaardige systemen van gerenommeerde fabrikanten. Het internet afstruinen op zoek naar alles dat verkocht wordt met een zonnepaneel, LED en accu of capacitor is niet onze stijl van werken.

Actieve Markering SolarActieve_Markering_Solar.html
Dynamische Rijstrook MarkeringDynamische_Rijstrook_Markering.html
Rotonde Actieve MarkeringRotonde_Actieve_LED-markering.html
Fiets- en voetpadverlichtingFiets-_en_voetpadverlichting.html
Actieve Markering bekabeldActieve_Markering_bekabeld.html

ProductenProducten.html

SwareflexSwareflex.html

PersPers.html

Brochureshttp://web.me.com/unknown-account/Site/Brochures.html

ConcurrentieConcurrentie.html

LinksLinks.html

NieuwsNieuws.html

ContactContact.html
OversteekmarkeringOversteekmarkering.html