INTERTRAFFIC SYSTEMS


Pers

 


Laatst bewerkt: vrijdag, 28 december 2012 14:47 uur

Actieve markering: duurzaam en veilig
Noord-Holland loopt in Europa voorop bij de toepassing van actieve markering. De provincie hanteert sinds jaren een terughoudend verlichtingsbeleid op haar wegen. Door actieve markering kunnen automobilisten het verloop van de weg tot ver voorbij het bereik van de koplampen zien.
Actieve markering
Actieve markering is een milieuvriendelijke en veilige vorm van wegverlichting. Conventionele openbare verlichting zet de omgeving in het volle licht. Het nadeel daarvan is dat het veel energie verbruikt en ‘lichtvervuiling’ veroorzaakt. Het verstoort daardoor het bioritme van dieren en mensen. De provincie hanteert sinds jaren een zeer terughoudend verlichtingsbeleid. De geleideverlichting met led’s is aangebracht in het wegdek en in opstaande randen. Automobilisten kunnen hierdoor het verloop van de weg zien tot ver voorbij het bereik van de koplampen, normaal gesproken maar 40-60 meter. Dank zij de led’s kunnen ze het verloop van de weg tot wel 300 à 400 meter zien. Uit onderzoek blijkt dat dit voldoende is voor weggebruikers om juist te anticiperen en te reageren. Daarvoor is niet in alle gevallen volledige verlichting op masten nodig.
 
Voordelen actieve markering
Deze manier van verlichting vermindert de ‘lichtvervuiling’ en de CO2-uitstoot. Het systeem verbruikt 90-95% minder energie, vergeleken met conventionele verlichting over dezelfde lengte weg. Een ander voordeel van de led’s is dat ze duurzaam zijn: er zijn  systemen die naar verwachting vijftien jaar onderhoudsvrij mee kunnen. Actieve markering is vooral geschikt voor gebieden op het platteland of in natuurgebieden, waar weinig omgevingsverlichting is.

Toepassen actieve markering in Noord-Holland
De provincie past de verlichte markering toe op ongeveer 30 locaties langs de openbare weg. Al in 1999 zijn in Noord-Holland acht proefinstallaties van verschillende makelij gebouwd om te zien of het concept goed werkte. De grootste actievemarkeringsinstallatie in Nederland ligt langs de N200 Zeeweg bij Bloemendaal. Dit project is gebruikt als casus voor het opstellen van aanbevelingen ten behoeve van het aanbrengen van actieve markering. Deze aanbevelingen zijn gepresenteerd tijdens het internationaal verlichtingscongres in 2005 in Spanje en in 2008 in NewDelhi.

Prijzen
Het traject op de N513 heeft in 2003 twee keer de eerste prijs in de wacht gesleept. De provincie kreeg voor dit project zowel de publieks- als juryprijs van de (tweejaarlijkse) energiebesparingsprijs. In 2005 won Noord-Holland met de N200 Zeeweg de Nationale Licht-Award van de NSVV. Op basis van de ervaringen in Noord-Holland zijn aanbevelingen opgesteld voor het ontwerpen en aanbrengen van actievemarkeringsinstallaties. Deze aanbevelingen zijn uitgegeven bij de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).http://www.verkeerinbeeld.nl/images/stories/actievemarkeringafb.jpgshapeimage_2_link_0

Contactgegevens

Tel. 023-5318060

mail:info@intertrafficsystems.nl

web. www.intertrafficsystems.nl

        www.actievemarkering.nl

Postbus 790

2003 RT Haarlem

Nederland

 

VERKEERSNET.NL


18 oktober 2013


Actieve markering zorgvuldig toepassenWaar met oog op de verkeersveiligheid nu vaak nog wordt gekozen voor conventionele openbare verlichting om het verloop van de weg zichtbaar te maken, biedt actieve markering een duurzaam alternatief. Maar een zorgvuldige toepassing is nodig om problemen te voorkomen.

Dat zeggen de auteurs die meewerkten aan de nieuwe Aanbeveling Actieve Markering die in opdracht van het IPO is gemaakt.

Actieve markering bestaat uit lichtelementen die de weggebruiker bij duisternis zicht geven op het verloop van de weg buiten het bereik van de koplampen. Het is een aanvulling op de gewone reflecterende, passieve markering, aldus de definitie van Paul Rutte (Provincie Noord-Holland), Erik Jongenotter (Witteveen+Bos) en Nico de Kruijter (De Kruijter Openbare Verlichting).

Actieve markering heeft een zeer gering energiegebruik en omdat actieve markering bestaat uit lichtelementen in het wegdek met beperkte lichtopbrengst die gericht zijn op de automobilisten, is het effect voor flora en fauna vrijwel nihil.

Actieve markering is toepasbaar op alle typen wegen en fietspaden. Het belangrijkste toepassingsgebied wordt gevormd door wegen buiten de bebouwde kom. Ook kunnen onduidelijke situaties op fietspaden op afstand zichtbaar worden gemaakt met behulp van actieve markering.

Als lichtbron voor actieve markering worden in principe leds gebruikt. De markeringsunits zijn op basis van de energievoorziening te onderscheiden in het bedrade typen en door zonne-energie gevoede modellen.

Een specifiek aandachtspunt voor het gebruik van markeringsunits op zonne-energie is het inschakelen. Units schakelen individueel aan. Als na het intreden van het duister niet alle units ongeveer gelijktijdig zijn ingeschakeld, kan een misleidend beeld ontstaat.

De bedrade markeringsunits kunnen op elk gewenst moment worden ingeschakeld, ze zijn toepasbaar zijn bosgebieden en de lichtopbrengst kan worden gevarieerd.

Ook is de levensduur van bedrade units doorgaans langer dan die van units op zonne-energie.

Nadelen van bedrade markeringsunits zijn dat de aansluiting van de kabels op de units kwetsbaar is voor toetreding van vocht en het infresen van de bekabeling kan de kwaliteit en levensduur van het asfalt verminderen.

Als sterke punten van actieve markering in het algemeen noemen de auteurs onder andere dat er een gelijkmatiger rijgedrag ontstaat (vlak voor de bochten wordt minder geremd) en een sneller herstel mogelijk is van de oriëntatie op de weg na verblinding door een tegenligger of bij de overgang van verlichte naar onverlichte wegvakken.

Bovendien ontbreken verlichtingsmasten langs de weg, waarmee bij het van de weg raken de kans om met een mast te botsen sterk wordt verkleind.

Het functioneren van actieve markering kan wel worden bedreigd door slecht onderhoud aan de lichtelementen zelf en door vervuiling van de weg, waarbij de lichtelementen worden afgedekt.

Op het Nationaal Verkeerkundecongres op 6 november gaan de auteurs dieper in de nieuwe norm.