ITS

INTERTRAFFIC SYSTEMS

                                                                       Actieve Markering

ITS

INTERTRAFFIC SYSTEMS

                                                            Signals Signs Services

MISSIE

VISIE

Is om onze klanten te ondersteunen in een lange termijn relatie waarvan beide partijen profiteren. Daarbij worden 4 kernactiviteiten onderkend:

        Het leveren van industrie specifieke oplossingen met een korte 'time to market', zeer robuust en schaalbaar en 'best in class' functionaliteit.

        Het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande maatwerk oplossingen voor onze klanten die flexibel aangepast kunnen worden aan wijzigende wensen en marktveranderingen.

        Het aanbieden van Managed Services gericht op stabiel opererende systemen en oplossingen. 'Uptime' en stabiliteit moeten aan de hoogste eisen voldoen en onze klanten moeten hier geen omkijken naar hebben.

        Het ontwikkelen en onderhouden van mobiele oplossingen ter vergroting van het bereik van bestaande desktop oplossingen, teneinde verder bij te dragen in de doelstelling van kostenreductie; omzetgroei en klanttevredenheid.O

In de visie van InterTraffic Systems,

moeten verkeersgeleiding oplossingen leiden tot veiliger wegen voor de weggebruiker, ontzorgen voor de  wegbeheerder en lagere kosten van exploitatie, de verkeersveiligheid verhogen door het genereren van meer geleiding en/of het verhogen van de waarde van waarneembaarheid en het verbeteren van de algemene tevredenheid van de weggebruiker. Zulke oplossingen moeten beschikbaar zijn in een milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde hoedanigheid. Om dit doel te bereiken moet een gebalanceerde interactie plaatsvinden tussen ervaringsdeskundigen, technische expertise en resultaat gedreven project management en operatie. In onze visie moeten we oplossingen leveren zonder compromissen op deze vlakken.

INTERTRAFFIC SYSTEMS

Tel.:         0654660106

e-mail:     info@intertrafficsystems.nl

web:       www.intertrafficsystems.nl        www.actievemarkering.nl