ACTIEVE MARKERING

Onder Actieve Markering verstaan we een systeem waarmee door middel van met LED-techniek voorziene, in het wegdek aangebrachte, lichtgevende punten het wegverloop aangegeven wordt. Deze systemen zijn bij uitstek geschikt voor het verlichten van trajecten waar wegverlichting om ecologische redenen geen optie is. Bovendien biedt de techniek een oplossing in het terugdringen van de CO₂-uitstoot bij het gebruik van openbare verlichting.Voor het oplossen van zogenoemde ‘Black Spots’ waar als gevolg van geleidingsproblemen of omgevingsomstandigheden gedurende de avonduren een voor de weggebruiker verwarrend beeld kan ontstaan, is Actieve Markering de oplossing.

Door de aanmerkelijk betere zichtbaarheid van een actief systeem ten opzichte van een passieve markering (gebaseerd op reflectie) kan het wegverloop tot 9 keer eerder aan de weggebruiker gecommuniceerd worden.In tegenstelling tot collega aanbieders van deze techniek beperken wij ons tot kwalitatief hoogwaardige systemen van gerenommeerde fabrikanten. Het internet afstruinen op zoek naar alles dat verkocht wordt met een zonnepaneel, LED en accu of capacitor is niet onze stijl van werken.

INTERTRAFFIC SYSTEMS

Tel.: 0235318060

Mob. 0654660106

info@intertrafficsystems.nl

www.intertrafficsystems.nl

www.actievemarkering.nl